Týden stromů

10.11.2012 23:44

Na stejné Zemi co my, bydlí tu s námi stromy ... Slova této písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka provázela prvňáky celý týden nejen při hudební výchově, ale i při prvouce, čtení, psaní a výtvarné výchově. Na vycházce jsme pozorovali, jak stromy rostou. Poznávali jsme různé druhy stromů, povídali jsme si o tom, proč jsou stromy pro nás důležité a jak se mění v průběhu roku. Nejvíc děti bavilo tvoření stromů v jednotlivých ročních obdobích. Pracovaly ve skupinách, učily se spolupracovat, pomáhat si a moc si to užily. Nahlédněte do naší fotogalerie.