Učební plán

 

 PŘEDMĚT

POČET HODIN

 (TÝDNĚ)

 VYUČUJÍCÍ

 Český jazyk

9

 Miroslava Roudnická

 Matematika

4

 Miroslava Roudnická

 Prvouka

2

 Miroslava Roudnická

 Hudební výchova

1

 Miroslava Roudnická

 Výtvarná výchova

1

 Miroslava Roudnická

 Tělesná výchova

3

 Miroslava Roudnická (2 h) 

 Jaroslav Urban (1 h)

 Pracovní činnosti

1

 Miroslava Roudnická

 Celkem 21 hodin týdně