Domácí úkoly

Každý den mají děti jeden úkol z českého jazyka nebo matematiky a úkol ze čtení. Úkoly jsou označené červenou hvězdičkou. Úkoly ze čtení jsou na samostatném čtecím listu. Čtenáři si čtou doma ve své knížce a po přečtení ji mohou ukázat ve třídě a vyprávět o ní spolužákům. Rodiče prosím o podpis všech domácích úkolů, sešitů, pracovních listů i testů, které posílám domů na ukázku.